Het laatste nieuws
Soft-Skills-2
Nieuws:

Soft Skills in IT

Tags: Kennisbijeenkomsten

Op donderdag 12 november vond bij de Universiteit Utrecht een bijeenkomst ‘Soft Skills in IT’ plaats. Een interessant onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers. Er was dan ook veel animo voor de bijeenkomst; er was een aantal medewerkers van UU, a.s.r., PGGM, Politie, HU en St. Antonius Ziekenhuis aanwezig.

Na een kort voorstelrondje presenteerde Peter Scheeren (UU) hoe de IT afdeling Basisdiensten van de Universiteit Utrecht een traject van een jaar gevolgd heeft, ter verdere ontwikkeling van zogenaamde ‘soft skills’, onder andere om voorbereid te zijn op de toekomstige dienstverlening.

Het initiatief voor de training kwam voort uit het besef dat de aard van de werkzaamheden in de nabije toekomst gaat veranderen: er komt een verschuiving van zelf doen naar regievorming; van technisch naar functioneel. Dit vereist ander gedrag en andere vaardigheden van de medewerkers.

Peter benoemde tijdens zijn verhaal waar ze tegenaan liepen in het traject, zoals de weerstand van medewerkers en hoe ze daar mee om zijn gegaan. Tevens benoemde hij de succesfactoren, zoals goede begeleiding en steun en betrokkenheid van de directie.

Na de presentatie deelde Peter zijn eigen ervaringen over het gevolgde traject. En ook een medewerker van de afdeling Basisdiensten vertelde over zijn persoonlijke ervaringen. Zowel de medewerkers als het afdelingshoofd constateerden dat er na het traject merkbare resultaten geboekt zijn, die ook als blijvend gezien worden.

Voor de deelnemers was het een interessant, leerzaam en op sommige aspecten herkenbaar verhaal, zo bleek ook uit de evaluatie.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact