Het laatste nieuws
s200-fran-ois.reincke
Nieuws:

‘Een proces is niet iets wat je implementeert!’

Tags: Uitwisselingen

François Reincke, modelleur binnen het SDMC van a.s.r., heeft op 19 mei jl. ervaringen uitgewisseld met Arjen Steen van het St. Antonius Ziekenhuis. Thema was de praktijk van procesmodellering.

Procesmodellering bij het St. Antonius Ziekenhuis en a.s.r.

De verschillen tussen een verzekeraar en een ziekenhuis zijn legio, zeker als het gaat om bedrijfsprocessen en het daarop aansluiten van ICT-systemen. François: ‘’Bij een ziekenhuis is men meer gewend om te denken vanuit mensen, en verzekeraars meer vanuit systemen.’’ Dit leverde interessante discussies op over hoe je met bedrijfsprocessen moet omgaan in relatie tot software.

We kunnen elkaar gewoon helpen!

François heeft de kennisuitwisseling met het St. Antonius Ziekenhuis vanuit de IT Circle als heel positief ervaren. ‘’Ik vind het heel plezierig om in een open sfeer kennis met elkaar te delen. We hebben praktijkervaringen kunnen toetsen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Op de keper beschouwd hebben een ziekenhuis en een verzekeraar niets met elkaar te maken. Maar, als je het naar bedrijfsprocessen vertaalt, is het redelijk universeel. En, loop je dus ook vaak tegen dezelfde problemen aan!’’

François verwacht dat er na de vakantie weer een vervolg komt. Het is de bedoeling om echt de diepte in te gaan en een bedrijfsproces te analyseren en te modelleren.

Samen met Marian van Beek (Changemanager) is Lies Timmermans, overall Release Coördinator van a.s.r., op donderdag 9 april 2015 op bezoek geweest bij het St. Antonius Ziekenhuis. Doelstelling van dit bedrijfsbezoek was om kennis uit te wisselen over het Change- en

releasemanagement proces en zo te weten te komen hoe andere organisaties dit proces hebben ingericht en er in de praktijk mee werken. Voor Lies was dit bedrijfsbezoek zo’n succes dat zij inmiddels ook een bezoek heeft afgelegd bij de Politie in Driebergen.

Om het St. Antonius Ziekenhuis te helpen heeft Lies de a.s.r. releasekalender en de quick reference cards van Change- en releasemanagement meegenomen. Het mooie is dat je elkaar op deze manier kan helpen.

Als reactie op het bezoek zegt Teun Jan Pelgrim, Senior Medewerker Beheer van het St. Antonius Ziekenhuis: "Ik heb onze meeting heel erg gewaardeerd. Ik ben erg blij met de quick reference card die zij heeft meegestuurd. Deze versie levert voor ons al veel ideeën op."

"Warm aanbevolen!" zegt Lies op de vraag of ze deelnemen aan de IT Circle aanbeveelt aan anderen. "Je maakt nieuwe contacten, breidt je netwerk uit en ziet waar je zelf staat in jouw vakgebied. Het is heel interessant om op je eigen vakgebied te kijken hoe het bij anderen gaat."

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact