Het laatste nieuws
Karleen-(3)
Nieuws:

Karleen Wijsman, Utrecht IT Circle coördinator bij a.s.r., over het succes van de IT Circle

Tags: Ervaringen

Bij elkaar in de keuken kijken om zo je inzichten en kennis te vergroten. Dat is in het kort de opzet van de IT Circle, een uitwisseling van kennis op ICT-gebied tussen een aantal grote bedrijven. Karleen Wijsman coördineert de activiteiten vanuit a.s.r.: ‘We hebben net een project achter de rug bij het Sint Antonius Ziekenhuis. En nu zit collega Henrich Grönloh een dag per week bij KLM. Daar ben ik trots op.’

Er lopen nog geen ICT’ers van de Politie of van Defensie bij a.s.r. rond. Maar het zou zo maar kunnen dat dit over een paar maanden wel het geval is. Want de IT Circle waar a.s.r. aan meedoet, draait pas sinds 2014 en sinds Karleen Wijsman de zaken coördineert, wordt er nog meer energie gestoken in dit platform. In de regio Utrecht doen naast a.s.r. onder andere Defensie, PGGM, Politie en de Gemeente Utrecht mee. In Amsterdam zitten partijen als Heineken, KLM, UWV en Universiteit Amsterdam bij elkaar aan tafel in dit besloten kwaliteitsplatform. ‘Amsterdam heeft een kleine voorsprong omdat ze eerder begonnen zijn, maar de IT Circle van Utrecht heeft ook al de nodige inzichten en kennisdeling opgeleverd. Zo draaide collega Hanna Dalhuijsen tijdelijk mee bij het Sint Antonius Ziekenhuis om een oplossing te vinden om bepaalde informatie van HR automatisch beschikbaar te krijgen. Zij meldde naderhand: ‘Door deze stage ben ik anders naar a.s.r. gaan kijken. Je krijgt er nieuwe energie van.’

Dat kan Karleen onderschrijven. ‘Door bij anderen te kijken, realiseer je je ook hoe goed wij de zaken hier op orde hebben. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen leren van anderen. Want dat is één van onze uitgangspunten: kennis en ervaring met elkaar delen waardoor je voor a.s.r. een grotere toegevoegde waarde krijgt.’

Er vliegen nu niet ineens vanuit a.s.r. allerlei ICT’ers uit om tijdelijk bij een ander bedrijf te werken. ‘Daar hebben we geen budget voor. Maar we doen veel meer dan alleen mensen elders aan de slag te laten gaan. Er is ook de mogelijkheid dat iemand van a.s.r. gaat kijken hoe ze bij een ander bedrijf een bepaald probleem oplossen of een proces uitvoeren. Zoals een release (ict-wijziging van functionaliteiten) bijvoorbeeld, die wij meestal in de weekenden doen.’
Ook komen bepaalde ICT-groepen bij elkaar om over een onderwerp van gedachten te wisselen. ‘Binnenkort staat een bijeenkomst gepland over veiligheid waarin de specialisten elkaar bijpraten. Soms leidt dat ook tot de wens om in zo’n gremium op regelmatige basis bij elkaar te komen, dat noemen we een expertise circle. En het breidt steeds verder uit want in Rotterdam en Den Haag zien we al soortgelijke initiatieven.’ 

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact