Het laatste nieuws
voor-site
Nieuws:

Bijeenkomst geautomatiseerd testen

Tags: Kennisbijeenkomsten

Donderdag 19 februari vond er bij PGGM een bijeenkomst plaats over geautomatiseerd testen. Dit event is bezocht door bijna 40 IT professionals van een aantal deelnemers van de Utrecht IT Circle. 

De sessie begon met een korte introductie over PGGM. Daarna werd er een tweetal presentaties gegeven door PGGM medewerkers. De eerste presentatie ging over ‘Testen in projectteams’; de inzet van testautomatisering in het softwareontwikkelproces voor websites bij IFS - Application Development. Tijdens de tweede presentatie vertelde PGGM over ‘Regressietesten over systeemgrenzen heen’; twee PGGM‘ers legden uit hoe bij Pensioenbeheer gebruik wordt gemaakt van HP Unified Functional Testing om regressietesten uit te voeren.

Na deze presentatie konden deelnemers in een ‘open space’ discussiegroepjes starten over een onderwerp gerelateerd aan testautomatisering en daar onder het genot van een hapje en drankje over van gedachten wisselen.

Jan Mulder (Dienst ICT Politie) nam deel aan deze bijeenkomst en was erg enthousiast:
‘Ik vond het een erg interessante en nuttige bijeenkomst. Ik kreeg tijdens de bijeenkomst een goed beeld over hoe PGGM omgaat met issues op het gebied van testen en testautomatisering. Zij zien als organisatie in dat testautomatisering waardevol is om in te investeren en doen dat ook. De gesprekken aan de borreltafel met andere deelnemers was zeer waardevol. We hebben op hoofdlijnen allemaal dezelfde soort vraagstukken. Universele oplossingen zijn er niet, het blijven zoektochten. Bij elkaar in de keuken kijken geeft in ieder geval een breder perspectief’ 

Al met al was het een geslaagd event en blijkt maar weer eens dat het praten over je vak met mensen van andere organisaties heel leuk en zinvol is. Wordt vervolgd!

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact