Het laatste nieuws
bi-beeld
Nieuws:

Self Service Business Intelligence

Tags: Kennisbijeenkomsten

Self Service Business Intelligence (SBBI) is een onderwerp waarover veel wordt bediscussieerd als het gaat om uitvoering en het nut ervan. Moeten medewerkers in staat zijn om zelf data te gebruiken en conclusies te trekken? Hoe is de juistheid van gegevens garanderen? Willen uw medewerkers zelfs graag zelfstandig BI-gegevens extraheren?

De Rabobank opende deze ronde tafel door standpunten in te nemen over een breed scala aan uitspraken en deze plenair en in break-outs te bespreken. Specifieke onderwerpen van SBBI-implementaties zoals communicatie, management en afhankelijkheden maakten deel uit van de discussies.

Al met al wat het een mooi evenement met voldoende ruimte voor verdieping in deze materie, wat heeft geleid tot het oprichten van de BI-expertisegroep én veel positieve feedback:

"Dit was een inspirerende dag" ONVZ

"Door expliciet de aandacht te vestigen op haar uitdagingen in plaats van op de gebruikelijke succesverhalen, heeft de Rabobank een verrassende en leerzame dialoog op een mooie, kwetsbare manier tot stand gebracht”. UWV

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact