Het laatste nieuws
cc-beeld
Nieuws:

Communicatie & Community

Tags: Kennisbijeenkomsten

Rabobank Groep Utrecht was 12 december jl. de locatie waar we van gedachten wisselden over ‘Communicatie en Community’s’. Doel van deze sessie was het uitwisselen van tips en tricks en ervaringen binnen de Communicatie adfelingen en het opdoen van kennis over de mogelijkheden die communitys bieden en het beter bereiken van IT-ers 

Rabobank heeft aan de hand hun Community/Guild Model en het Community Interaction Model laten zijn hoe zij invulling geven aan ‘community leadership’, wat eigenlijk al begint bij IT in het onderwijs. Maar ook interne community’s zijn van belang, zij zorgen immers voor het delen en creëren van kennis, waardoor betrokkenheid bij collega’s en de organisatie groeit. Het zoeken naar overeenkomsten tussen werknemers en/of doelgroep en luisteren naar elkaar blijken key-words te zijn binnen interne community’s 

Gedurende de sessie werd door de diverse deelnemers opgemerkt dat de zichtbaarheid van de IT-activiteiten en -medewerkers nogal eens op de achtergrond is geraakt. Waar deze groep juist meer op de voorgrond zou mogen plaatsnemen. In tegenstelling tot het beeld dat IT alleen om datamanagement gaat, houdt de IT-er zich tegenwoordig juist ook bezig met klantbeleving. 

Vanuit verschillende perspectieven zijn vele deelonderwerpen aan bod gekomen. Hoe betrek je een grote groep mensen bij activiteiten binnen de organisatie? Hoe maak je het belang van de IT-organisatie – zowel intern als extern – kenbaar? Hoe stimuleer je kennisdeling en hoe geef je vorm aan community leadership? 

Nieuwe vragen, kennis en gedachten over dit thema zijn geïnventariseerd om deze invulling te geven tijdens een vervolgsessie over Communicatie & Community’s. Geïnteresseerd in de vervolgsessie? Laat het ons en/of je IT-Circle coördinator weten!

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact