Het laatste nieuws
20180816-it-circle
Nieuws:

DAF’s Peer Review Infrastructure Reliability Programma

Tags: Kennisbijeenkomsten

De business continuïteit van DAF is sterk afhankelijk van gegarandeerde en betrouwbare IT-infrastructuur.

Naar aanleiding van een HIKE (High Impact Kaizen Event)  is besloten om een Infrastructure Reliability Program in te schakelen. Alle incidenten en problemen werden zorgvuldig geanalyseerd en gecategoriseerd met als uitkomst een nieuw plan van aanpak: het Infrastrucure Reliability Program (IRP).

DAF besprak met architecten van andere IT-Circle leden de inhoud en waarde van het IRP in de dagelijkse bedrijfsvoering. Er werd veel feedback besproken en ontvangen, en toonde het belang aan van het in evenwicht brengen van IT-verantwoordelijkheden en gegeven mandaten. IT-governance moet duidelijk en eenduidig zijn. Registratie van incidenten aan de bron is een fundamentele vereiste. Beleidsmedewerkers zullen SLA's en standaardisatie in het algemeen ondersteunen en er zal meer aandacht besteed moeten worden aan het binnen halen van externe technische kennis. Het HIKE-team zou ook kunnen worden ingezet ter ondersteuning van business cases, roadmaps en budgetten.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact