Het laatste nieuws
finance-agile
Nieuws:

Financiële besturing in Agile organisaties

Tags: Kennisbijeenkomsten

Veel grote organisaties besluiten Agile te gaan werken om eerder waarde aan de klant te leveren, sneller de haalbaarheid van projecten zichtbaar te maken en flexibeler in te spelen op eventuele veranderde klantbehoeften. Vanuit de Rotterdam Den Haag IT-Circle organiseerde KPN op 14 februari een sessie om met andere organisaties over de financiële aspecten bij agile werken van gedachten te wisselen.  Het doel van deze round table was om antwoorden te vinden op vragen als: Hoe werkt de financiële besturing bij Agile organisaties? Wat is de rol van de Business controller? Op welke manier kunnen controllers een positieve bijdrage leveren aan agile-trajecten?


KPN startte de middag met een prestatie over de transformatie naar agile werken gedurende een aantal jaar, welke rol finance hierin heeft gespeeld en welke impact het uiteindelijk heeft gehad op de finance organisatie. Waarna de Rabobank een uitvoerige presentatie gaf over hoe zij de financiële besturing hebben ingericht. Een opvallend discussiepunt was hoe (en of….) je scrumteams uren laat schrijven; bij de ene organisatie is dat een must terwijl de andere er helemaal van af is gestapt. Een ander uitdaging is hoe je het management op de hoogte kan brengen van kosten en baten van projecten die volgens de scrum/agile methodiek worden uitgevoerd.

 

Aan het einde van de round table bleek dat er nog een aantal onderwerpen zijn waar de deelnemers verder met elkaar over in gesprek willen gaan. Een van de belangrijkste is benefits management: Hoe maak je inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn van projecten in een agile omgeving? En is dit nog wel nodig? We hebben inmiddels op 16 mei bij de KvK (Utrecht IT-Circle) en op 30 mei bij ABN AMRO (Amsterdam IT-Circle) een vervolg gepland om met elkaar hierover verder in discussie te gaan.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact