Het laatste nieuws
implementatie-office-365-6-juli-2017
Nieuws:

Hoe implementeer je succesvol Office365?

Tags: Ervaringen, Kennisbijeenkomsten

Universiteit Utrecht is recentelijk gestart met het uitrollen van Office365. Dit was de aanleiding voor een aantal betrokken medewerkers om via de Utrecht IT Circle collega’s van andere organisaties uit te nodigen om van elkaars ervaringen te kunnen leren.

Afgevaardigden van zeven organisaties kregen in het eerste deel van de sessie de gelegenheid om in een korte pitch een aantal lessons learned en best practices te delen die zijn opgedaan tijdens de implementatietrajecten. Het ene advies volgde het andere op tijdens de inspirerende presentaties. Zo was Inholland tot de conclusie gekomen dat implementeren van Office 365 niet op hetzelfde moment moet plaatsvinden met andere werkplekveranderingen en dat het effectiever is om medewerkers te verleiden gebruik te maken van Office365 dan het ‘van bovenaf’ op te leggen.

Andere organisaties adviseerden ondermeer om zoveel mogelijk een agile werkwijze in het adoptietraject toe te passen, een productmanager aan te stellen, Office 365 ‘bottum-up’ te implementeren en de mogelijkheden van het product door simpele beslisbomen zo transparant mogelijk te maken voor de medewerkers. Na deze lessons learned legde Kees de Waard, bij de UU verantwoordelijk voor Security, Integration Systems en Testmanagement, een aantal vraagstukken betreffende Office365 voor aan de groep en ontstond er een boeiende discussie.

Edwin Grandia (Spir-it) zal op 7 september gastheer zijn voor een vervolgsessie over Office365. Onderwerpen die dan ter sprake zullen komen zijn ondermeer identity management, Azure Rights Management en data classificatie. Verder bood a.s.r. aan om tegen het einde van het jaar met elkaar dieper in te gaan over vraagstukken rondom het samenwerken met externe partijen met Office365.

Interesse om mee te doen aan een van deze round tables of deel te nemen aan een andere activiteit? Neem dan contact op met de coördinator van jouw organisatie of stuur een bericht naar info@it-circlenederland.nl.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact