Het laatste nieuws
brainstorm
Nieuws:

Open Data: Droom- of doemscenario?

Tags: Kennisbijeenkomsten

Veel organisaties roepen dat hun data nog niet geschikt is om te delen met de ’buitenwereld’, maar is dat ook echt zo? Ze hebben twijfels en het is ook onwennig om data naar buiten te brengen. Veel organisaties vinden het concept Open Data spannend, omdat de data niet alleen toegankelijk is voor ‘de eigenaar’, maar door de hele omgeving kan worden gebruikt.

Organisaties hebben in feite drie mogelijkheden; data voor zichzelf houden, data delen in besloten groepen en Open Data. Open Data kan zorgen voor een hoge kwaliteit van gegevens als derden fouten kunnen en durven aan te geven in de data. Hierdoor worden er toepassingen mogelijk van maatschappelijk belang. Zo heeft Gemeente Utrecht een voorspellend model ontwikkeld om het risico op woningbraak te verkleinen, weliswaar niet door middel van Open Data, maar wel door het onderling delen van data met de Politie. 

Open Data betekent dat er goede afspraken met stakeholders gemaakt moeten worden over de waarborging van privacy, hoe datasets gekoppeld worden en wanneer dit wel en wanneer niet kan. Gemeente Utrecht is voorloper op het gebied van Datagedreven Sturing en nodigde IT-Circle leden uit om interactief met elkaar de kansen en mogelijkheden van Open Data te bespreken. Het doel van deze sessie was om de IT-Circle leden te inspireren om na te denken welke problematiek met Open Data opgelost kan worden.

Gemeente Utrecht opende de middag met een inspirerend en leerzaam verhaal, waar naast de toepassingen van Open Data ook de uitdagingen op het gebied van privacy en ethiek werden belicht. Na de introductie startte onder leiding van het Utrecht Medialab SETUP het interactieve deel. Tijdens deze workshops bespraken de deelnemers welke data ze in huis hebben en hoe ze bepaalde vraagstukken kunnen oplossen door verschillende datasets te koppelen. De deelnemers bedachten een aantal cases waarbij open data gebruikt zo kunnen worden, bijvoorbeeld bij Schuldhulpverlening en het opsporen van malafide autoschadeherstelbedrijven.

Tijdens het uitwerken van droom- en doemscenario’s betreffende deze cases ontstonden vragen over wie ‘de lead’ heeft en welke privacyaspecten hierbij spelen. Bij schuldhulpverlening zijn bijvoorbeeld veel instanties betrokken, maar wie is nu de kartrekker als je dit gezamenlijk oppakt?

Het was een geslaagde middag waar nieuwe samenwerkingen uit gaan ontstaan. Ook zijn er nieuwe vragen neergelegd bij de IT-Circle, bijv. over de stabiliteit en betrouwbaarheid van systemen en data. Met deze vragen gaan we aan de slag en op basis daarvan gaan we nieuwe activiteiten opzetten.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact