Het laatste nieuws
Lagerhuis
Nieuws:

Lagerhuis IT Changemanagement

Tags: Kennisbijeenkomsten

 

Tijdens een bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht gaven de Change Managers van de Universiteit Utrecht en PGGM, respectievelijk Lex van der Meulen en Jeffrey van Diermen, een korte introductie over hun organisatie en vertelden ze over de inrichting van het changeproces. De omvang van de organisaties verschilt en ook de te volgen (ITIL) regels bij changes.

De debatleider legde de vertegenwoordigers van zeven organisaties een 6-tal prikkelende stellingen voor. In de vorm van een Lagerhuisdebat werd de discussie gevoerd, waarbij je kon kiezen voor mee-eens of niet-mee-eens. In alle gevallen waren er tegenpolen en iedereen kreeg de gelegenheid kort toe te lichten waarom een kant gekozen was. Soms leidde de argumenten tot het overlopen naar de andere kant en in ieder geval tot een levendige uitwisseling van meningen en ideeën.

1. Het change proces is bureaucratisch.
Oneens (meerderheid): Ondersteuning van het proces, zelf in de hand of het bureaucratisch is/wordt. Risico moet omlaag.
Eens: Proces is niet kwaliteit verbeterend. Gaat meer om de mensen.

2. Een proces draait om controle, maar breng dit alleen aan waar het nodig is: CAB, maintenance/release Windows.
Oneens (meerderheid): Proces houdt niet automatisch controle in.
Eens: Een proces moet faciliteren. Balans vinden tussen flexibiliteit en controle. Proces draait om controle, maar zegt niet dat je in control bent.

3. Er zijn “te veel” goedkeuringen nodig om een change in productie te zetten.
Oneens (meerderheid): Je wil risicospreiding hebben. Proces zegt niets over het aantal goedkeuringen dat je wilt hebben. Bepaalt het changeproces of de proces organisatie het aantal goedkeuringen?
Eens: Teveel wordt snel tussendoor gedaan, teveel bureaus langs om iets goed te laten keuren dus wordt er een spoedchange van gemaakt.

4. Beheerders en ontwikkelaars moeten zelf kunnen beslissen om een change naar een productie te brengen.
Oneens (meerderheid): Zaken die niet in het changeproces zitten laat je ook checken door anderen (4-ogenprincipe).
Eens: Alles goed georganiseerd en inzichtelijk kan een beheerder zelf een beslissing nemen, praktijk is alleen dat ze toch hulp van mensen uit het proces nodig hebben. Noodzaak dat je als organisatie het moet kunnen als je kijkt hoe snel releases worden gedaan (google, amazone etc.).
Als organisatie volwassen genoeg is dan zouden er meer overstappen naar eens.

5. De meeste changes kunnen overdag uitgevoerd worden ook als dit betekent dat er down-time is van systemen.
Oneens (meerderheid): Kost geld als website niet beschikbaar is. Down-time voor changes wordt steeds minder.
Eens: Kost teveel geld als je dat ’s avonds doet. Nu allerlei beslismomenten in het proces, als je van tevoren helder hebt wat iemand vindt dan kan je zelf beslissen. Criteria helder hebben dan moet het ook overdag kunnen, juist zelfs want dan iedereen in huis om alles te kunnen doen. Grote bedrijven zijn nooit down, die hebben alles dubbel (kost veel geld) en hoeven mensen ’s avonds niet te werken
Na argumenten over en weer lopen er een aantal over naar de mee-eens-kant: down-time belangsrijkste woord; wat kost het (cost driven).

6. Het traditionele change proces is niet klaar voor de toekomst om bv. devops team, scrum team en continuous delivery te ondersteunen.
Kleine meerderheid is het met de stelling eens. Veel twijfelgevallen; woord ‘traditioneel’ lastig. Bij goede afspraken kun je het toch realiseren, met oogkleppen kom je bij eens terecht.

Veel van de gesprekken gingen om de verschillende aspecten van controle tegenover of in combinatie met eigen verantwoordelijkheid. Soms had dat te maken met omvang of ingewikkeldheid van het in productie gaan van een change, soms ook met de persoon van de beheerder; ook de volwassenheid van de gehele organisatie heeft invloed op hoe strak of niet strak je het changeproces organiseert.

De deelnemers gaven aan het eind van de bijeenkomst als feedback: leuk, interactief, verfrissend en nuttig. Het was goed om te horen wat bij iedereen leeft en interessant om verschillende invalshoeken te zien.

De bijeenkomst zal zeker een vervolg krijgen, waarbij als mogelijke onderwerpen genoemd wordt; Uitdiepen stelling 6. Wat is een standaardchange? Waar willen de bedrijven naar toe die al professioneel ermee bezig zijn?

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact