IVO Rechtspraak

Tags: Deelnemers

IVO Rechtspraak is het totale ICT centrum voor de rechtspraak, verdeeld over meerdere sectoren van de Rechtspraak (Civiel-, Straf en Bestuursrecht). Het is een landelijke dienst die verantwoordelijk is voor alle ICT-voorzieningen voor de hele Rechtspraak, ca. 10.000 medewerkers. IVO Rechtspraak is verantwoordelijk voor innovatie, beheer, onderhoud en ontwikkeling van werkplekken, applicaties en netwerk voor de Rechtspraak in Nederland. IVO Rechtspraak is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Speerpunt tot en met 2018 is het innovatieprogramma KEI (kwaliteit & Innovatie) waarmee de hele Rechtsgang gedigitaliseerd wordt, zowel qua documenten als qua toegang tot de Rechtspraak. Daardoor zijn ook bijvoorbeeld advocaten, deurwaarders, curatoren e.d. doelgroep van de KEI-operatie. KEI wordt in fasen ingevoerd waarbij ook de wetgeving moet worden aangepast.

IVO Rechtspraak is de ICT-dienstverlening van en voor de Rechtspraak. De belangrijkste asset van IVO Rechtspraak is zijn medewerkers. In verbondenheid met de rechtspraak maken zij ICT voor die Rechtspraak gemakkelijk. Om dit te bereiken verwachten wij van onze medewerkers dat zij Lef tonen, Creatief zijn, Simpele oplossingen bedenken en Nieuwsgierig zijn. Wij zien in de samenwerking met de Utrecht IT-Circle veel mogelijkheden en kansen om deze gedragskenmerken van onze medewerkers te delen maar ook om die verder te ontwikkelen.

 

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact