Universiteit Utrecht

Tags: Deelnemers

Opgericht in 1636, is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling met een groeiende internationale reputatie. De Shanghai-ranglijst plaatst de Universiteit Utrecht op nummer één in Nederland, op een zestiende plaats in Europa en in de wereld op een gedeelde 57ste plaats. 

De Universiteit Utrecht biedt 50 bacheloropleidingen en 169 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De universiteit telt 29.755 studenten en 6.500 medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Utrecht.

De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek.

Kernwaarden
Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

Het budget van de universiteit bedraagt 765 miljoen euro, 34 procent is afkomstig uit subsidies, fondsen en contractactiviteiten voor derden. Het overige deel is afkomstig van college- cursus en examengelden en bijdragen van de Nederlandse overheid (gegevens 2014).

IT op de universiteit
Information and Technology Services (ITS) biedt professionele IT-diensten aan medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht om hen optimaal te ondersteunen bij hun werk, studie en onderzoek. Daarbij ligt de focus op: klantgerichte oriëntatie, beheer én innovatie, betrouwbaarheid en kwaliteit, veiligheid van UU-data waarborgen.

Bij ITS werken momenteel ruim 150 medewerkers verdeeld over 8 afdelingen. Daarnaast zijn er nog ongeveer 75 IT-functies bij faculteiten en bibliotheek.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact