Universiteit Utrecht

Tags: Deelnemers

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Onze afgestudeerden hebben de kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.
De Universiteit Utrecht biedt 49 bacheloropleidingen en 146 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De universiteit telt ongeveer 30.000 studenten en 6.700 medewerkers.

Kernwaarden
Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

IT op de universiteit
Information and Technology Services (ITS) biedt professionele IT-diensten aan medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht om hen optimaal te ondersteunen bij hun werk, studie en onderzoek.

De directie ITS is onderdeel van de Universitaire Bestuursdienst van de Universiteit Utrecht. Information and Technology Services bestaat uit twaalf multidisciplinaire afdelingen waarbinnen beheer- en innovatiespecialisten samenwerken. Uitgangspunten hierbij zijn: klantgericht werken, gericht op betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening. Maar ook: investeren in innovatie en eigentijdse technologie. Daarbij staat veiligheid van de UU-data hoog in het vaandel.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact