Gemeente Utrecht

Tags: Deelnemers

Utrecht gaat digitaal

Gemeente Utrecht had enige jaren geleden te maken met een versnipperd ICT landschap. Om dat aan te pakken is het 'Investeringsprogramma modernisering van processen en informatievoorzieningen' (IPM) ingericht. Met als doel de organisatie een grote digitaliseringsslag te laten maken. Digitalisering van de interactie met de omgeving en digitalisering van de interne werkwijzen. Een groot deel van de organisatie werkt inmiddels papierarm en digitaal in het nieuwe Stadskantoor. Het streven is per 1 januari 2017 volledig digitaal te werken. 

Drie golven

De ‘Procesinnovatie en Informatievoorziening’ in gemeente Utrecht verloopt in drie golven, waarbij ‘buiten = binnen’, ‘wendbaar talent’ en ‘procesinnovatie’ centraal staan.  

Golf 1: Vernieuwen van totale infrastructuur

In de eerste golf is de basis op orde gebracht. Om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken zijn de totale infrastructuur en bijbehorende organisatie vernieuwd. Onder andere is de werkplek gevirtualiseerd waarmee het Cloud concept binnen de gemeente is ingevoerd. Overal is wifi beschikbaar. Devices en telefonie zijn vernieuwd.

Golf 2: Innovatie en digitalisering van werkprocessen
In de digitaliseringsslag is ruim 21km papieren archief opgeruimd. Zijn zaakgericht werken en een zaaksysteem ingevoerd. Is een digitale samenwerkingsomgeving voor medewerkers ingevoerd. Zijn de intra- en internetomgeving (Utrecht.nl) herontworpen en is nieuwe tooling ingevoerd. Er is een datadistributie-voorziening voor Kern - en basisregistraties gekomen. De IPM-kolom is gereorganiseerd en geprofessionaliseerd. We gaan van ‘Lean’ naar ‘continu verbeteren’. Utrecht IT-circle past daarbij.

Golf 3: Datagedreven sturing
In de 3e golf gaan we verder met optimaliseren én innoveren. Door het slim analyseren en interpreteren van data kunnen we onze dienstverlening beter afstemmen op de gedragingen en wensen van de burgers. Wij noemen dat ‘Data gedreven sturing’, elders ook ‘Big Data’ genoemd. Open Data is een ander innovatieterrein. We hebben een Open Data portaal in opbouw en willen Generatie 1 eind januari 2015 online hebben.

Concernmanagement IPM

Het Informatie- en Procesmanagement is onderdeel van de Bestuurs- en Concernstaf van de gemeente Utrecht. Siem Huijsman is CIO/Concernmanager IPM. Met zijn beleidsstaf vormt hij de CIO office. Het team werkt nauw samen met de uitvoerende shared services Automatisering en Informatievoorzieningen.

 

 

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact