Politie

Tags: Deelnemers

Dienst ICT Politie Nederland

De politie werkt 24/7 aan een veiliger Nederland, waarbij het politiewerk sterk afhankelijk is van informatie. Bij de collega’s op straat en bij de ondersteunende diensten, is behoefte aan juiste, actuele, volledige en tijdige informatie om het werk goed uit te kunnen voeren. Politiemensen moeten kunnen vertrouwen op de ICT-systemen en de ICT-systemen ondersteunen het werk van de politie. De technische infrastructuur moet te allen tijde betrouwbaar zijn. Met een hart voor blauw draagt de Dienst ICT daarbij eerst en vooral zorg voor betrouwbare en 24/7 beschikbare informatievoorziening.

 De dienst bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Ontwikkeling
  • Programma-, Project- en Interim management
  • Levering  
  • ICT Ondersteuning
  • Meldkamer Diensten Centrum (MDC)

Als Dienst ICT denken we voortdurend en proactief mee over mogelijkheden om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de dagelijkse politierealiteit. 

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact