Hogeschool Utrecht

Tags: Deelnemers

Hogeschool Utrecht (HU) is een dynamische hogeschool, waar het prettig leren en werken is. We kennen een open en informele sfeer en hebben moderne gebouwen om in te werken. De hoofdlocaties zijn verspreid over Utrecht en Amersfoort. Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan.

Onderwijs is natuurlijk een belangrijke kernactiviteit, maar daarnaast doen we ook (steeds meer) onderzoek. Ruim 36.000 studenten volgen op dit moment bij ons een bachelor- of masteropleiding. Daarin hebben we een groot aanbod: zo’n 68 bachelor- en 30 masteropleidingen. Daarnaast heeft de HU een uitgebreid aanbod aan contractactiviteiten: kortere cursussen en vormen van advies voor iedereen die bij wil blijven in een van de vakgebieden waarop wij zijn gespecialiseerd.

Met ons onderzoek zoeken we een antwoord op vragen uit de beroepspraktijk. Dit toegepast onderzoek vindt plaats onder leiding van bijna vijftig lectoren. Het levert nieuwe kennis op die wij vervolgens inpassen in ons onderwijs. Maar we passen deze kennis ook direct toe in die beroepspraktijk en dragen daarmee bij aan het innovatievermogen. We werken daarvoor intensief samen met veel verschillende partners uit de buitenwereld:  het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere hogescholen en universiteiten. De HU is georganiseerd in zes faculteiten en in een centraal onderdeel (HU Diensten) dat de faculteiten ondersteunt. 

Afdeling IM&ICT

De afdeling Informatiemanagement & ICT (IM&ICT) is een betrouwbare en zichtbare partner die zo in samenwerking met faculteiten en stafdiensten een belangrijke bijdrage levert aan Onderwijs en Onderzoek.

De missie van de afdeling IM&ICT is het bieden van een excellente ICT-dienstverlening ten behoeve van Onderwijs en Onderzoek die gekenmerkt wordt door flexibiliteit en innovatie. Hiermee stimuleert de afdeling IM&ICT de ontwikkeling van onze Hogeschool Utrecht richting een ‘University of applied science’ op Europees niveau. We faciliteren de Ondersteuning van Onderwijs & Onderzoek en Bedrijfsvoering met een stabiele en betrouwbare ICT-en informatievoorziening.

Bij de afdeling IM&ICT werken circa 90 medewerkers. De afdeling is als volgt ingericht:

  • Regie en advies: definieert de informatie- en ICT-behoeften vanuit de faculteiten en HU diensten en zorgt voor afstemming van vraag en aanbod. Dit richt zich op het binnen de kaders van het HU-beleid en beschikbaar gestelde financiële middelen, maximaal tegemoet te komen aan de wensen en eisen vanuit de faculteiten en diensten.
  • Operations: levert de gewenste ICT-diensten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering waaronder werkplek-, netwerkvoorzieningen, weblectures en applicatiediensten.
  • Beleid, Security en Architectuur: verantwoordelijk voor de strategische processen binnen IM&ICT op gebieden zoals: beleid en strategie, organisatorische inrichting, governance, kwaliteit, planning & control, architectuur, compliance, security en IT risk.
  • Projectmanagement: Het management van het portfolio van samenhangende ICT-(verbeter)projecten.

Deelnemen aan UIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact